Smlouva: Audit vnitřních procesů spadajících do působnosti Odboru informatiky

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 813
Evidenční číslo: S-2223/INF/2019
Datum uzavření smlouvy: 03.07.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 228 800,00
Cena v Kč vč. DPH: 276 848,00
Zadávací řízení: Audit vnitřních procesů spadajících do působnosti Odboru informatiky

Název (předmět)

Audit vnitřních procesů spadajících do působnosti Odboru informatiky

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je audit vnitřních procesů spadajících do působnosti Odboru informatiky Krajského úřadu Středočeského kraje. Cílem auditu bude posoudit aktuální stav pracovních činností a procesů, které odbor vykonává a zabezpečuje, s ohledem na stávající personální zajištění a technické vybavení odboru.
Podrobný předmět plnění je uveden v příloze č. 6 – technická část zadávací dokumentace a v závazném návrhu smlouvy, který je přílohou č. 5 zadávací dokumentace.

Zadavatel

  • Úřední název: Středočeský kraj
  • IČO: 70891095
  • Poštovní adresa:
    Zborovská 81/11
    150 21 Praha 5
  • Název odboru: Odbor informatiky
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy