Smlouva: II/116 Nižbor – Hýskov, bezpečnostní opatření na silnici

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 1055
Evidenční číslo: S-2310/DOP/2019
Datum uzavření smlouvy: 03.07.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 13 751 109,19
Cena v Kč vč. DPH: 16 638 842,12
Zadávací řízení: II/116 Nižbor – Hýskov, bezpečnostní opatření na silnici

Název (předmět)

II/116 Nižbor – Hýskov, bezpečnostní opatření na silnici

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby - zřízení nové koruny opěrné zdi po pravé straně (ve směru staničení), včetně římsy a nového zábradelního svodidla, nového systému odvodnění úseku silnice a opravě živičných vrstev silnice. Stavba představuje odbourání kamenné zídky a horní části zdi, vybudování nové železobetonové konzolovitě vyložené části dříku zdi s římsou a zábradelním svodidlem a vyřešení systému odvodnění v dotčeném úseku komunikace. Nová část zdi zajistí svým vyložením rozšíření komunikace na min. šířku 6,5 m na celou délku úseku cca 190 m, výškově bude prakticky kopírovat stávající pravou hranu komunikace (ve směru na Hýskov). Povrch ponechané dolní části opěrné kamenné zdi bude očištěn od náletových stromů a křovin, zdivo bude lokálně doplněno a zpevněno hloubkovým přespárováním. Odvodnění povrchu komunikace je zajištěno pomocí otvorů v římse osazených chrliči.

Zadavatel

  • Úřední název: Středočeský kraj
  • IČO: 70891095
  • Poštovní adresa:
    Zborovská 81/11
    150 21 Praha 5
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy