Smlouva: II/322 Kolín – Týnec nad Labem - úsek Kolín – Tři Dvory

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 868
Datum uzavření smlouvy: 11.07.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 19 242 320,00
Cena v Kč vč. DPH: 23 283 208,00
Zadávací řízení: II/322 Kolín – Týnec nad Labem - úsek Kolín – Tři Dvory

Název (předmět)

II/322 Kolín – Týnec nad Labem - úsek Kolín – Tři Dvory

Stručný popis

Předmětem stavby je oprava vozovky silnice II/322 v úseku Kolín – Tři Dvory, km 1,656 – 3,450, provozního staničení dle údajů silniční databanky. Začátek, průběh a konec úseku byl stanoven objednatelem takto: ZÚ přibližně na konci zástavby města Kolín, pokračuje extravilánový úsek až po KÚ začátek obce Tři Dvory. Celková délka úpravy je 1 794 m. V rámci opravy se navrhuje frézování asfaltových vrstev vozovky, sanace obou okrajů vozovky včetně aktivní zóny v místech deformací konstrukčních vrstev, očištění, spojovací postřiky mezi vrstvami, po odfrézování zalití příčných a podélných trhlin, příp. položení geomříží v místech plošného rozpadu asf. vrstvy, položení nového asfaltového souvrství, výšková rektifikace případně i výměna povrchových znaků inženýrských sítí, nové nezpevněné krajnice, prohrábka příkopů, pročištění stávajících propustků, obnova vodorovného dopravního značení plastem včetně předznačení barvou.

Zadavatel

  • Úřední název: Středočeský kraj
  • IČO: 70891095
  • Poštovní adresa:
    Zborovská 81/11
    150 21 Praha 5
  • Název odboru: Odbor krajského investora
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy