Profil zadavatele: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
III/33317 Jevany - Vyžlovka
podlimitní Zadáno 01.08.2017 18.08.2017 10:00
I/2 - III/33321 Nučice
podlimitní Zadáno 01.08.2017 21.08.2017 09:00
Opatření pro zajištění bezpečnosti mostu ev.č. 24635-2 a 2a přes laterální kanál v obci Lužec nad Vltavou - Neodkladné opravy 2017 - JŘBÚ na dodatečné stavební práce
podlimitní Zadáno 27.07.2017 31.07.2017 16:00
Oprava Dynamického vážního systému vozidel v Kolíně na silnici č.II/125
podlimitní Zadáno 26.07.2017 09.08.2017 10:00
II/611 Mochov, od kř. s II/245 do kř. s III/2724 – PD, ověření nové technologie
podlimitní Zadáno 24.07.2017 09.08.2017 10:00
III/01214 Úvaly u Prahy, průtah – úsek č. 2 - TDI
VZ malého rozsahu Uzavřeno 17.07.2017 17.07.2017 09:00
Zpracování PD pro provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy – 22 mostů dle tabulky specifikací na základě HPM
VZ malého rozsahu Uzavřeno 11.07.2017 11.07.2017 10:00
II/105 Netvořice, rekonstrukce, DSP/PDPS/IČ k SP
VZ malého rozsahu Uzavřeno 11.07.2017 11.07.2017 09:00
Most ev.č. 00518-0 – oprava havarijního poškození
VZ malého rozsahu Uzavřeno 10.07.2017 10.07.2017 09:00
Trhliny oblast MH, sil.II/272, II/101, II/610
VZ malého rozsahu Uzavřeno 10.07.2017 10.07.2017 09:00
II/126 sesuv Bykáň
VZ malého rozsahu Uzavřeno 04.07.2017 04.07.2017 10:00
II/101 Zápy, rekonstrukce mostu ev.č. 101-074b
podlimitní Zadáno 29.06.2017 25.09.2017 10:00
III/11127 Radonice, mosty ev.č. 11127-4 a 5, II. etapa – TDI
VZ malého rozsahu Uzavřeno 29.06.2017 29.06.2017 09:00
II/118 Nouzov - Hřebenka, ověření nové technologie
VZ malého rozsahu Uzavřeno 28.06.2017 28.06.2017 10:00
III/00323 Jažlovice, most ev.č. 00323-1a přes dálnici D1, 2.etapa_SD
VZ malého rozsahu Uzavřeno 27.06.2017 27.06.2017 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016