Profil zadavatele: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Opěrná zeď silnice III/11619 v Karlštejně
podlimitní Zadáno 06.05.2020 25.05.2020 10:00
II/243 hr.hl.m. Praha – Líbeznice – I/9, I. etapa
podlimitní Zadáno 04.05.2020 22.05.2020 10:00
II/270 a II/101 přeložka silnic v úseku D7-D8, záchranný archeologický výzkum
podlimitní Zadáno 04.05.2020 08.06.2020 10:00
III/3275 Starý Kolín
podlimitní Zadáno 29.04.2020 29.05.2020 10:00
II/610 – III/0106 – Podolanka – Brandýs n/L – II/101, I. etapa Podolanka, Dřevčice
podlimitní Zadáno 27.04.2020 20.05.2020 10:00
II/610 Veselá – Mnichovo Hradiště
podlimitní Zadáno 27.04.2020 26.05.2020 09:00
Poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací (voláním internet, data)
podlimitní Zadáno 27.04.2020 22.05.2020 10:00
III/11619, 11620, mosty ev. č. 11619 – 1a 11620 – 1,2,4
podlimitní Zadáno 22.04.2020 28.05.2020 09:00
III/00312 – Čestlice – okr. kř. II/101 Říčany, I. etapa (km 0,690-3,290)
podlimitní Zadáno 22.04.2020 27.05.2020 10:00
II/101 a III/0096 Neratovice úprava křižovatky
VZ malého rozsahu Zadáno 21.04.2020 04.05.2020 09:00
Vedení projektu podpořeného z OŽP a TDI
VZ malého rozsahu Zadáno 17.04.2020 12.05.2020 10:00
Propojení hl. m. Prahy a Čestlic, zpracování dopravního modelu a ekonomického hodnocení záměru projektu, dopracování technické studie
podlimitní Zadáno 14.04.2020 04.05.2020 10:00
Cyklostezka EV4 Kolín – Kutná Hora, studie proveditelnosti
VZ malého rozsahu Zadáno 14.04.2020 18.05.2020 10:00
III/1042 Zahořany, bezpečnostní opatření na silnici
podlimitní Zadáno 14.04.2020 23.06.2020 10:00
II/174 Tochovice, most ev.č. 174-003
podlimitní Zadáno 14.04.2020 04.05.2020 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016