Veřejná zakázka: II/102 kř.s II/119 - Čelina průtah a II/119 Cholín - Křepenice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 13906
Systémové číslo: P24V00000091
Evidenční číslo zadavatele: VZ-0078/00066001/23
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 22.01.2024
Nabídku podat do: 27.02.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/102 kř.s II/119 - Čelina průtah a II/119 Cholín - Křepenice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
ČÁST 1: II/102 kř. s II/119 – Čelina průtah
Bude provedeno frézování živičného povrchu v celém opravovaném úseku v tl. 5 cm, provedení sanací konstrukčních vrstev na propadlých místech a odlámaných krajnic (rozsah bude odsouhlasen zástupcem KSÚS), výškové vyrovnání dvou uličních vpustí v obci Čelina. Poté bude provedeno očištění vozovky zametením, provedení spojovacího postřiku v celé délce opravy, pokládka vyrovnávky ACL16+ (mimo křižovatek a průtahu obce Čelina) a finální položení nové obrusné vrstvy ACO 11+ v tl. 5 cm v celé ploše. Dále bude provedeno proříznutí a zalití podélných a příčných spár, které je započítáno v rozpočtové části, ale pokud bude vyřízeno DIO na plnou uzávěru, budou položky z fakturace vyjmuty (pokládka v celé šíři bez spáry). Dosypání krajnic z recyklátu, osazení směrových sloupků, a nakonec zřízení VDZ – vodící proužky š. 12,5cm základní barvou s balotinou a provedení přechodu v obci Čelina a Stop čáry v křižovatce se silnicí č. II/119 směr Cholín v plastu. Frézovaný materiál v tomto úseku má zatřídění ZAS-T1 a materiál je po té možné využít při výrobě asf. směsí v souladu s platnou normou ČSN a TP, a na dosypání krajnic a vyrovnání zemědělských vjezdů. Vyfrézovaný materiál bude odkoupen zhotovitelem. Před fakturací zhotovitel zajistí skutečné zaměření plochy asf. vrstev autorizovaným geodetem. Bude zajištěno projednání přechodné úpravy provozu a realizace DIO a ohlášení stavby s příslušným odborem dopravy Města Dobříše.
Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

ČÁST 2: II/119 Cholín – Křepenice
Před započetím prací zhotovitel předloží návrh a projedná DIO na částečnou uzavírku, včetně realizace, zajištění a ohlášení stavby. Po odfrézování části stávajícího živičného krytu tl. 5 cm bude provedeno očištění povrchu a kontrola, kde bude nutné provést sanaci konstrukčních vrstev (rozsah bude odsouhlasen zástupcem KSÚS), (seříznutí krajnic a pročištění příkopů proběhlo v roce 2023 v rámci běžné údržby), dále dojde k očištění vozovky, spojovací postřik, vyrovnávka ACL 16, spojovací postřik a pokládka ACO 11 v tl. 50 mm. Vytěžený R-materiál (v tomto úseku třída zatřídění ZAS-T2) bude odkoupen zhotovitelem stavby, kde část bude použita na zřízení krajnic a další je možno využít při výrobě asfaltových směsí v souladu s platnou ČSN a TP. Dále proběhne zalití příčných a podélných spár a vyznačení VDZ v plastu. Před fakturací bude doložena zaměřená skutečná plocha asfaltových vrstev autorizovaným geodetem. Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 29 279 516 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Středočeský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy