Profil zadavatele: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7-D8, II. etapa – napojení nové technické infrastruktury
VZ malého rozsahu Zadáno 15.06.2020 29.06.2020 10:00
III/22920 Kounov – most ev.č. 22920-2_TDI
VZ malého rozsahu Zadáno 11.06.2020 22.06.2020 10:00
II/237 Hořešovice, most ev.č. 237-013b přes potok Zichovec_TDI
VZ malého rozsahu Zadáno 11.06.2020 24.06.2020 10:00
Propojení MÚK Kosmonosy a MÚK Bezděčín - chybějící úsek II/610, předběžný GTP
podlimitní Zadáno 09.06.2020 26.06.2020 10:00
II/240 a II/101 přeložka silnice v úseku D7-D8, III. etapa, podrobný GTP
podlimitní Zadáno 08.06.2020 24.07.2020 10:00
II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 – D8, I. etapa – D7 MÚK Středokluky – obchvat Kralup nad Vltavou, předběžný GTP
podlimitní Zadáno 08.06.2020 25.06.2020 10:00
Rámcová dohoda na výkon nezávislého technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji zadávaných KSÚS
nadlimitní Hodnocení 08.06.2020 17.07.2020 10:00
Obec Postřižín – rekonstrukce povrchů komunikací včetně chodníků – ulice Pražská, ulice Máslovická – Aktualizace vyjádření správců sítí, diagnostiky a zatřídění asfaltových vrstev dle vyhlášky č. 130/2019 Sb.
VZ malého rozsahu Zadáno 04.06.2020 18.06.2020 10:00
II/240, hr. hl.m. Praha-II/101, stavba Černý Vůl, opěrná zeď
VZ malého rozsahu Zadáno 04.06.2020 17.06.2020 10:00
II/229 Rakovník, obchvat část B1, hydrogeologický monitoring
podlimitní Zadáno 02.06.2020 01.07.2020 10:00
III/23933 Hobšovice, most ev.č. 23933-4 TDI
VZ malého rozsahu Zadáno 25.05.2020 04.06.2020 10:00
Letiště Benešov – zpevnění RWY a SZZ - TDI
VZ malého rozsahu Zadáno 25.05.2020 04.06.2020 10:00
II/331 Tišice - Chrást
podlimitní Zadáno 20.05.2020 22.06.2020 10:00
III/23642 Brandýsek-Pchery - PD
VZ malého rozsahu Zadáno 20.05.2020 10.06.2020 10:00
Oprava mostu ev.č. 244-006, most přes mlýnský náhon v Kostelci nad Labem - SD
VZ malého rozsahu Zadáno 20.05.2020 03.06.2020 07:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016