Profil zadavatele: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
III/0081 Kozomín, most ev.č. 0081-2 nadjezd D8 silnice Kozomín - Úžice - PD
VZ malého rozsahu Zadáno 27.06.2019 30.07.2019 13:00
III/12537 Červený Hrádek, most ev.č. 12537-1
VZ malého rozsahu Zadáno 27.06.2019 02.08.2019 10:00
III/2455 Záluží, most ev.č. 2455-2 přes trať ČD - PD
VZ malého rozsahu Zadáno 27.06.2019 31.07.2019 13:00
III/3241 Velenice
VZ malého rozsahu Zadáno 27.06.2019 31.07.2019 10:00
III/Hodyně, most ev.č. 11523 – 1 přes Svinařský potok za obcí Hodyně
VZ malého rozsahu Zadáno 27.06.2019 01.08.2019 10:00
Most ev.č. 245-008 přes suchou strouhu v obci Mochov, most ev.č. 279-017 přes potok před obcí Skyšice – neodkladná oprava
VZ malého rozsahu Zadáno 27.06.2019 06.08.2019 10:00
„Napojení území STAR na metro D“ – PD
VZ malého rozsahu Zadáno 27.06.2019 31.07.2019 10:00
Předměřice n. Jizerou – úprava odvodnění a zatrubnění příkopu podél silnice III/3314 – směr Stará Lysá
VZ malého rozsahu Zadáno 27.06.2019 06.08.2019 10:00
Propustek Červené Janovice III/0172 km 0,715
VZ malého rozsahu Zadáno 27.06.2019 05.08.2019 10:00
II/244 Mratín, most ev.č. 244-003 přes Mratínský potok v obci Mratín - PD
VZ malého rozsahu Zadáno 27.06.2019 01.08.2019 10:00
III/11444,11447,11451 Maršovice - Optimalizace
VZ malého rozsahu Zadáno 27.06.2019 26.07.2019 10:00
Realizace místních úprav provozu na silnicích II. a III. třídy ve Středočeském kraji na základě stanovení dle §77 odst.1 písm. c) zákona č.361/2000 Sb.
VZ malého rozsahu Zadáno 27.06.2019 15.07.2019 09:00
III/24427 Byšice, most ev.č. 24427 - 2 přes potok za obcí Byšice - PD
VZ malého rozsahu Zadáno 27.06.2019 26.08.2019 12:00
III/11417 Obočov - optimalizace
VZ malého rozsahu Zadáno 27.06.2019 29.07.2019 09:00
III/33725 Vrdy
VZ malého rozsahu Zadáno 27.06.2019 30.07.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016