Veřejná zakázka: II/273 Chloumek u Mělníka - Lhotka

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 12998
Systémové číslo: P23V00001612
Evidenční číslo zadavatele: VZ-385/23
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 29.08.2023
Nabídku podat do: 18.10.2023 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/273 Chloumek u Mělníka - Lhotka
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je provedení souvislé údržby silnice II/273 mezi křižovatkami se silnicí III/2734 a křižovatkou se silnicí III/25931, která se nachází ve velmi špatném technickém stavu – chybí nezpevněná krajnice a příkopy podél silnice jsou zanešené a nefunkční. Součástí údržby je i sanace pískovcové stěny, která je na několika místech rozrušena, nebo pískovcové bloky, kterými je zeď tvořena, úplně chybí. Rekonstrukce silnice II/273 Chloumek – Lhotka byla navržena ve stávající stopě a byla sjednocena její šířka. Rekonstrukce silnice bude provedena výměnou stávajícího krytu, zároveň budou seříznuty stávající krajnice a zpevněny vrstvou štěrkodrti. V místech, kde jsou neúnosné okraje vozovky, bude provedena jejich sanace. Stávající příkopy budou vyčištěny a prohloubeny. Dále bylo navrženo nové odvodnění komunikace v místě skalní stěny a strmého svahu. Navrhované řešení zahrnuje i sanaci havarijního stavu pískovcové skalní stěny a úpravy sjezdů na soukromé a hospodářské pozemky v nejnutnějším rozsahu.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 20 170 249 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Středočeský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy