Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup materiálu a příslušenství na svařování, svařovací techniky 2020
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.02.2020 06.03.2020 12:00
Nákup hutního materiálu 2020
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.02.2020 06.03.2020 12:00
Zhotovení plánů péče na ZCHÚ, SCHÚ
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.02.2020 06.03.2020 10:00
Cyklostezka Žebrák – Tlustice, TDS + BOZP
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.02.2020 02.03.2020 10:00
Skupinové úrazové pojištění zaměstnanců
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.02.2020 02.03.2020 10:00
OOPP pro členy výjezdových skupin ZZS SČK
nadlimitní Příjem nabídek 20.02.2020 24.04.2020 10:00
Kapnometry
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.02.2020 02.03.2020 10:00
Poznávací zájezd do Německa
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.02.2020 28.02.2020 12:00
Zpracování projektové dokumentace DS Vojkov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.02.2020 02.03.2020 11:00
II/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy – I. etapa
podlimitní Příjem nabídek 19.02.2020 23.03.2020 10:00
Plynofikace budovy školy 1. etapa
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.02.2020 31.03.2020 23:59
Plynofikace budovy školy
VZ malého rozsahu Zadávání 19.02.2020
Ubytovací kapacita pro letní sportovní kurz
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.02.2020 11.03.2020 16:00
Výkon činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP- Dětské centrum Chocerady- technickohospodářský objekt
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.02.2020 03.03.2020 10:00
Odborná technická činnost při správě movitého a nemovitého majetku a investičních akcí
VZ malého rozsahu Hodnocení 18.02.2020 26.02.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016