Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup výtvarných stolů a židlí
VZ malého rozsahu Uzavřeno 30.06.2021 30.06.2021 00:00
Oprava silových rozvodů
VZ malého rozsahu Uzavřeno 30.06.2021 30.06.2021 00:00
Oprava lina v učebnách a na pokojích DM
VZ malého rozsahu Zadáno 28.06.2021 09.07.2021 12:00
Servisní služby IT technologií ve škole
VZ malého rozsahu Zadáno 28.06.2021 13.07.2021 12:00
Zpracování PD - Svařovna v SOU Hluboš – odloučené pracoviště Dobříš
VZ malého rozsahu Zadáno 25.06.2021 16.07.2021 10:00
II/268 okružní křižovatka s větví D10
podlimitní Zadáno 25.06.2021 28.07.2021 10:00
Vymalování prostor školy
VZ malého rozsahu Zadáno 25.06.2021 07.07.2021 14:00
II/329 Vestec, most ev. č. 329-012 přes Mrlinu
podlimitní Zadáno 24.06.2021 15.07.2021 10:00
Nákup multifunkčního zařízení pro tisk a kopírování
VZ malého rozsahu Zadáno 24.06.2021 09.07.2021 10:00
Rekonstrukce elektroinstalace, rozvodů vody a odpadů v DOZP, etapa: Rekonstrukce odpadů - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 23.06.2021 09.07.2021 13:00
Oprava podlah v učebnách
VZ malého rozsahu Zadáno 23.06.2021 30.06.2021 11:00
Pekař – Snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia Dr. Josefa Pekaře – technický dozor stavebníka a činnost koordinátora BOZP“
VZ malého rozsahu Zadáno 22.06.2021 13.07.2021 10:00
Podpora softwarového řešení pro ukládání a údržbu modelů EA včetně souvisejících služeb
VZ malého rozsahu Zadáno 22.06.2021 01.07.2021 10:00
Renovace fasády a výměna okapového systému
VZ malého rozsahu Zadáno 22.06.2021 09.07.2021 10:00
„Nákup ICT vybavení“ - Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131, opakování
nadlimitní Zadáno 21.06.2021 26.07.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016