Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výměna osvětletlení v budově školy Gymnázia Český Brod
VZ malého rozsahu Zadáno 14.06.2021 24.06.2021 00:00
Výměna oken na východní straně budovy
VZ malého rozsahu Zadáno 14.06.2021 24.06.2021 14:00
Adaptační kurz
VZ malého rozsahu Uzavřeno 12.06.2021 12.06.2021 10:00
Výměna podlahové krytiny a malování.
VZ malého rozsahu Zadáno 11.06.2021 18.06.2021 10:00
Výměna dveří v pokojích DD
VZ malého rozsahu Uzavřeno 11.06.2021 11.06.2021 00:00
Zajištění série týdenních expedic
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 10.06.2021 29.06.2021 09:00
Zájezd do Dánska
VZ malého rozsahu Uzavřeno 08.06.2021 08.06.2021 15:00
Oprava příjezdové komunikace - I. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 08.06.2021 22.06.2021 09:00
III/11619, 11620, mosty ev. č. 11619 – 1a 11620 – 1,2,4 - MOST ev. č. 11620 - 1
podlimitní Zadáno 08.06.2021 08.07.2021 10:00
III/32926, Veleliby most ev.č. 32926-6
podlimitní Zadáno 08.06.2021 29.06.2021 10:00
Monitoring médií
VZ malého rozsahu Zadáno 08.06.2021 25.06.2021 10:00
II/112 Vlašim oprava mostů ev.č. 112-028, 112-029, 112-032, 112-034, 112-037, 112-038 - TDI
VZ malého rozsahu Zadáno 08.06.2021 28.06.2021 10:00
Oprava studovny
VZ malého rozsahu Zadáno 08.06.2021 15.06.2021 15:00
II-104 Davle-Bohuliby
podlimitní Zadáno 08.06.2021 13.07.2021 10:00
Nákup osobního automobilu
VZ malého rozsahu Zadáno 07.06.2021 14.06.2021 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016