Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
„SOŠ a SOU Kralupy nad Vltavou - dodávka vybavení (opakování části G)“
nadlimitní Zadáno 17.09.2020 22.10.2020 10:00
Tisk a distribuce informace pro živnostníky“
VZ malého rozsahu Zadáno 17.09.2020 24.09.2020 08:00
Základní kurz ručního obloukového svařování tavící se elektrodou v aktivním plynu CO2 ZK - 135 1.1 a základní kurz svařování plamenem ZK 311 1.1
VZ malého rozsahu Hodnocení 17.09.2020 29.09.2020 12:00
Ochranné zdravotní pomůcky pro Domov Unhošť
VZ malého rozsahu Zadáno 16.09.2020 27.09.2020 00:00
Malování pokojů klientů, místností a chodeb v Domově Sedlčany
VZ malého rozsahu Zadáno 16.09.2020 08.10.2020 12:00
Oprava automatiky posuvných dveří na DZR v Domově Sedlčany
VZ malého rozsahu Zadáno 16.09.2020 09.10.2020 12:00
Cyklostezka Nymburk – Lysá nad Labem – Čelákovice - PD
podlimitní Zadáno 15.09.2020 01.10.2020 10:00
II/120 Dobrošovice - Rekonstrukce opěrné zdi
VZ malého rozsahu Zadáno 15.09.2020 23.09.2020 11:00
Nákup nábytku do školní jídelny
VZ malého rozsahu Zadáno 14.09.2020 01.10.2020 13:00
Projektová dokumentace pro modernizaci centrální uhelné kotelny na plynovou 2020
VZ malého rozsahu Zadáno 14.09.2020 30.09.2020 12:00
Nákup elektrohydraulického dvousloupového zvedáku pro automobily 2020
VZ malého rozsahu Zadáno 14.09.2020 24.09.2020 12:00
Zajištění sdruženého praktického výcviku řízení a údržby vozidel skupiny B a C pro rok 2020/2021
VZ malého rozsahu Zadáno 14.09.2020 29.09.2020 09:00
VOŠ a SZeŠ Benešov - nákup přepravníku na přepravu koní, nákup učebních pomůcek do odborné učebny mechanizace a mechanizační dílny a nákup vybavení do výukové zahrady
nadlimitní Zadáno 11.09.2020 14.10.2020 10:00
Výměna interiérových dveří
VZ malého rozsahu Zadáno 11.09.2020 22.09.2020 00:00
Zajištění vzdělávání zaměstnanců Krajského úřadu Středočeského kraje formou e-kurzů na internetu prostřednictvím e-learningového vzdělávacího portálu na období 2021 a 2022.
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.09.2020 18.09.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016