Veřejná zakázka: II/268 Klášter-Hradiště n.J., most ev.č.268-007 přes Jizeru před obcí Klášter-Hradiště nad Jizerou

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 10061
Systémové číslo: P22V00000677
Evidenční číslo zadavatele: VZ99/22
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-017625
Datum zahájení: 06.05.2022
Nabídku podat do: 20.06.2022 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/268 Klášter-Hradiště n.J., most ev.č.268-007 přes Jizeru před obcí Klášter-Hradiště nad Jizerou
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je odstranění (demolice) původního mostního objektu a výstavba nového silničního mostu. V rámci demolice stávajícího mostního objektu (řeší SO 001) dojde k odbourání horní části pilot na hloubku cca 1,0 m od hlavy piloty. Výztuž v tomto prostoru bude zachována a bude sloužit k provázaní s novým základem pilířů. U všech pilířů jsou ke zvýšení únosnosti založení doplněny nové ŽB vrtané piloty ø1,20 m. Obě opěry jsou navrženy bez základů. Dříky opěr jsou přímo uloženy na stávající piloty. U pilířů jsou navrženy železobetonové základy.
Nosná konstrukce je navržena jako spojitá konstrukce o 9-ti polích s proměnným příčným řezem a podélným náběhem. Na opěrách a pilířích je nosná konstrukce uložena na kalotová ložiska. Součástí zakázky je také DIO (SO180) a oprava komunikace II/268 na obou předpolích mostu (SO101) v rozsahu km 13,170 – 14,230.
Most převádí komunikaci II.třídy přes Jizeru a inundační území a rekonstrukce bude prováděna za plné uzavírky provozu, dle platné projektové dokumentace v souladu se stavebním povolením a ohlášením stavby (SO 101), TP, TKP, ZTKP, technickou specifikací a ostatními příslušnými normami

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 155 349 069 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Středočeský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy