Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava kanalizace
VZ malého rozsahu Zadáno 31.05.2017 09.06.2017 10:00
Podpora aplikace digitálního povodňového plánu Středočeského kraje, průběžná aktualizace jeho stávajících datových vrstev, servis a školení v letech 2017 až 2020
VZ malého rozsahu Uzavřeno 30.05.2017 30.05.2017 13:00
Komárov lávka III/11713 Komárov, lávka pro inženýrské sítě při rekostrukci mostu ev.č. 11713-1 - TDI a BOZP
VZ malého rozsahu Uzavřeno 24.05.2017 24.05.2017 10:00
Most 00518 – 0 – oprava havarijního poškození – TDI – 2. etapa opravy
VZ malého rozsahu Uzavřeno 24.05.2017 24.05.2017 09:00
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje
podlimitní Zadáno 23.05.2017 08.06.2017 13:00
Dodání spotřební elektroniky, malých a velkých spotřebičů
VZ malého rozsahu Uzavřeno 23.05.2017 23.05.2017 10:00
3. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje - dle zprávy o uplatnění
podlimitní Zadáno 23.05.2017 08.06.2017 12:00
Rámcová dohoda na nákup notebooků
nadlimitní Zadáno 23.05.2017 14.07.2017 10:00
Oprava mostu ev.č. 102-028 Most přes Vápenický potok ve Velké
podlimitní Zadáno 22.05.2017 19.06.2017 14:00
Opatření pro zajištění průjezdnosti a bezpečnosti mostu ev.č. 24635-2 a 2a přes laterální kanál v obci Lužec nad Vltavou – Neodkladné opravy 2017
VZ malého rozsahu Uzavřeno 19.05.2017 19.05.2017 09:00
II/110 Sázava, most ev.č. 110-008 přes řeku Sázavu v městě Sázava - DÚR
VZ malého rozsahu Uzavřeno 17.05.2017 17.05.2017 09:00
II/116 před obcí Karlštejn, nestabilní skalní masiv - PD
VZ malého rozsahu Uzavřeno 17.05.2017 17.05.2017 09:00
Vyhotovení geometrického plánu k.ú. Rakovník
VZ malého rozsahu Uzavřeno 15.05.2017 15.05.2017 10:00
Rámcová dohoda pro dodávku stolních počítačů
nadlimitní Zadáno 12.05.2017 20.06.2017 10:00
III/1024 Řitka, most přes D4 ev.č. 1024-1_PD
VZ malého rozsahu Uzavřeno 10.05.2017 10.05.2017 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016