Veřejná zakázka: III/3352 Mirošovice, most ev.č. 3352-2, demolice havarijního mostu – TDI a koordinátor BOZP

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Uzavřeno
Uzavřeno.
DBID: 785
Systémové číslo: P17V00000069
Evidenční číslo zadavatele: vz-3/17
Datum nákupu / nabídek: 19.01.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/3352 Mirošovice, most ev.č. 3352-2, demolice havarijního mostu – TDI a koordinátor BOZP
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem Smlouvy je Zajištění výkonu činnosti technického dozoru investora (dále jen „výkon činnosti TDI“) a zajištění výkonu koordinátora BOZP na staveništi, při přípravě stavby a ve fázi její realizace dle zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění (dále jen „zákon BOZP“), kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „výkon činnosti koordinátora BOZP“), poskytovatelem v souvislosti se stavbou „III/3352 Mirošovice, most ev.č. 3352-2, demolice havarijního mostu“ (dále jen „stavba“).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: přímý nákup / evidence VZ
 • Předpokládaná hodnota: 300 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
sídlo: Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5 - Smíchov
IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
jednající: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel organizace

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky