Veřejná zakázka: III/3241 Velenice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Uzavřeno
Uzavřeno.
DBID: 769
Systémové číslo: P17V00000056
Evidenční číslo zadavatele: vz-656/16
Datum nákupu / nabídek: 16.01.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/3241 Velenice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je realizace opravy silnice odfrézováním starých živičných oprav a sejmutí původní vrstvy penetrace. Pláň vozovky bude doplněna, vyspádována a zlepšena pomocí příměsi pojiva CaO vtl. aktivní zóny. Bude provedena podkladní vrstva z ŠD v tl. 300mm. Levostranný násypové těleso bude odtěženo v š.1,0m a nahrazeno novým násypem ze ŠD 0/32. Bude obnoven propustek DN 300, převádějící vodu z pravostranného příkopu pod komunikací. Dále bude provedena ložná vrstva z ACL 16 tl. 70mm, obrusná vrstva z ACO 11 tl. 50mm. Dále budou vyčištěny příkopy, zřízeny nové krajnice ze živičného recyklátu a obnoveno VDZ barvou. Projednání, zajištění a realizace DIO.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: přímý nákup / evidence VZ
 • Předpokládaná hodnota: 1 540 740 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 11
  150 21 Praha 5

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky