Veřejná zakázka: II/113 Ondřejov

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Uzavřeno
Uzavřeno.
DBID: 777
Systémové číslo: P17V00000061
Evidenční číslo zadavatele: vz-659/16
Datum nákupu / nabídek: 16.01.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/113 Ondřejov
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je realizace opravy silnice odfrézováním živičného souvrství tl.100mm, lokální sanace podkladních vrstev po inženýrských sítích, zajištění odvodnění, pokládka ložné vrstvy ACL 16 v tl. 50mm, pokládka obrusné protihlukové vrstvy modifikované elastomery tl. 30mm vč. spojovacího postřiku, ošetření spár se zalitím v místě napojení asfaltových vrstev, výšková úprava znaků inženýrských sítí, VDZ vč. předznačení. Projednání, zajištění a realizace DIO.
Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: přímý nákup / evidence VZ
 • Předpokládaná hodnota: 5 857 095 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 11
  150 21 Praha 5

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky