Veřejná zakázka: III/11438 Hodětice, most ev. č. 11438-4

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Uzavřeno
Uzavřeno.
DBID: 780
Systémové číslo: P17V00000064
Evidenční číslo zadavatele: vz-332/16
Datum nákupu / nabídek: 18.01.2017 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/11438 Hodětice, most ev. č. 11438-4
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce mostu ev.č. 11438-4, který je v nevyhovujícím stavebním stavu. Technické řešení spočítá v demolici stávajícího nevyhovujícího mostu a ve výstavbě mostu nového. Nový most se nachází zcela na místě stávajícího mostu. Stavba neřeší betonové stavidlo jalového přepadu, toto bude zachováno, event. opraveno. Obnova komunikace v místě stavby je řešena jako součást mostního objektu, protože bude provedené jen v místě výkopu a nejbližším úseku nutném pro navázání na stávající kryt. Z mostu budou vymístěny sdělovací kabely a uloženy pode dnem koryta potoka. Před zahájením stavby budou pokáceny stromy, které doporučil dendrologický průzkum, a dále bude přemístěn sloup nadzemního sdělovacího kabelu. Po ukončení objížďky budou opraveny použité komunikace. Kamenná zeď bude v případě poškození přezděna v nutném rozsahu.

Stavební práce budou probíhat v souladu projektovou dokumentací vyhotovenou společností PONTEX s.r.o., se sídlem: Bezová 1658, 147 14 Praha 4, IČ 40763439, z 06/2016, č. zakázky 07 222 01.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: přímý nákup / evidence VZ
 • Předpokládaná hodnota: 5 846 752 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky