Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
II/116 a III/11614 Srbsko, průtah
podlimitní Hodnocení 20.02.2024 10.05.2024 09:00
Dodávka pitné vody, odvádění a čištění odpadních vod
VZ malého rozsahu Uzavřeno 20.02.2024 20.02.2024 00:00
Dodání a montáž 2 ks montovaných domků
VZ malého rozsahu Zadáno 19.02.2024 28.02.2024 09:00
Požárně bezpečnostní řešení
VZ malého rozsahu Uzavřeno 19.02.2024 19.02.2024 10:00
Správa, údržba a vývoj aplikací a webových služeb
VZ malého rozsahu Uzavřeno 19.02.2024 19.02.2024 10:00
Instalační, montážní a deinstalační práce na výstavních projektech
VZ malého rozsahu Zadáno 19.02.2024 06.03.2024 10:00
ZZS Středočeského kraje - celotělové výukové modely pro KPR - 2024
VZ malého rozsahu Zadáno 17.02.2024 28.02.2024 10:00
III/1161, III/2018 Žilina a III/2016 Doksy-Družec
podlimitní Zadáno 16.02.2024 15.03.2024 09:00
III/10163 Nehvizdy - Horoušany
podlimitní Vyhodnoceno 16.02.2024 13.03.2024 10:00
Zajištění technické podpory systému zálohování na 12 měsíců
VZ malého rozsahu Uzavřeno 16.02.2024 16.02.2024 13:00
III/26828 Dolní Krupá – Bělá pod Bezdězem
podlimitní Zadáno 16.02.2024 05.03.2024 09:00
II/116 Nižbor - Beroun
podlimitní Zadáno 16.02.2024 25.03.2024 09:00
Analýza provozních revizí
VZ malého rozsahu Zadáno 16.02.2024 07.03.2024 10:00
Ubytování a stravování - LV 2024
VZ malého rozsahu Uzavřeno 16.02.2024 16.02.2024 00:00
Poskytnutí konzultačních služeb, metodické a expertní podpory při vypracování Zprávy o uplatňování Strategie rozvoje územního obvodu Středočeského kraje na období 2019–2024 s výhledem do 2030 a v oblasti strategického plánování a řízení rozvoje kraje
VZ malého rozsahu Uzavřeno 14.02.2024 14.02.2024 23:59
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016