Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
III/3377 Kutná Hora - Poličany
podlimitní Zadáno 13.03.2024 10.04.2024 09:00
II/337 Křesetice – křiž. Olšany
podlimitní Zadáno 13.03.2024 10.04.2024 09:00
Motor 1/2024
VZ malého rozsahu Zadáno 13.03.2024 20.03.2024 10:00
Revizní činnost v oblasti elektro
VZ malého rozsahu Zadáno 13.03.2024 22.03.2024 10:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Dymokursko
podlimitní Zadáno 13.03.2024 09.04.2024 10:00
Oprava sociálních zařízení včetně kanalizačních rozvodů v pavilonu B - I. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 12.03.2024 02.04.2024 12:00
Bezbariérový vstup a přístavba výtahu Centrum83 - výkon činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP II
VZ malého rozsahu Zadáno 12.03.2024 25.03.2024 10:00
Koordinátor BOZP při realizaci stavby Uranový důl Bytíz
VZ malého rozsahu Uzavřeno 11.03.2024 11.03.2024 12:00
Technický dozor stavebníka pro stavbu Uranový důl Bytíz
VZ malého rozsahu Uzavřeno 11.03.2024 11.03.2024 12:00
Adaptace čítárny Středočeské vědecké knihovny v Kladně na multifunkční prostor
VZ malého rozsahu Zadáno 11.03.2024 20.03.2024 18:00
Komplexní softwarový systém
VZ malého rozsahu Zadáno 11.03.2024 26.03.2024 10:00
Poptávka po ceně na akci: autobusová doprava do Jesenice – resort Hulín- 27.3. – 28.3.2024
VZ malého rozsahu Zadáno 09.03.2024 21.03.2024 12:00
Poptávka po ceně na akci: autobusová doprava exkurze: veletrh Ampér Brno, 19. 3. 2024
VZ malého rozsahu Zadáno 09.03.2024 15.03.2024 12:00
Letní pneumatiky a disky 2024
podlimitní Vyhodnoceno 08.03.2024 26.03.2024 10:00
Výměna protipožárních dveří
VZ malého rozsahu Uzavřeno 08.03.2024 08.03.2024 15:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016