Veřejná zakázka: 9. aktualizace ZUR SK - koridor pro veřejně prospěšnou stavbu železniční dopravy - VRT Poříčany - Světlá nad Sázavou a spojky v úseku VRT - Nymburk

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 8096
Systémové číslo: P21V00000294
Datum zahájení: 17.03.2021
Nabídku podat do: 26.03.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: 9. aktualizace ZUR SK - koridor pro veřejně prospěšnou stavbu železniční dopravy - VRT Poříčany - Světlá nad Sázavou a spojky v úseku VRT - Nymburk
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je řešení 9. aktualizace ZÚR SK musí být koordinováno se stávajícími i plánovanými záměry dopravní infrastruktury v dotčeném území, a to s ohledem na minimalizaci negativních vlivů na životní prostředí. Studie detailnějšího řešení trasy i dosavadního způsobu variantního prověřování tras železničního spojení bude poskytnuta dodavateli jako podklad. Součástí 9. aktualizace ZÚR SK bude podrobné textové a grafické odůvodnění řešení navrhovaného koridoru a dalších obsahových náležitostí s ohledem na vydaná stanoviska orgánů ochrany přírody k danému záměru, porovnání s příslušnou podrobnější územně plánovací dokumentací (např. územními plány jednotlivých měst a obcí), širšími vztahy i současně platnou územní rezervou stanovenou platnými Zásadami územního rozvoje určenou pro část prověřovaného návrhového koridoru. Dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a jeho prováděcích vyhlášek. Dílo bude graficky, funkčně i obsahově navazovat na stávající platné Zásady územního rozvoje Středočeského kraje v aktuálním znění, pokud nebude dohodnuto jinak. Grafické ztvárnění bude přehledné a jednoznačně čitelné. Úplné znění Zásad územního rozvoje Středočeského kraje bude zpracováno dle stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 578 512 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Středočeský kraj
 • IČO: 70891095
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  150 21 Praha 5
 • Název odboru: Odbor územního plánování a stavebního řádu
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy