Veřejná zakázka: II/503 Nymburk, most ev.č. 503-001 přes ČD

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 8101
Systémové číslo: P21V00000299
Evidenční číslo zadavatele: vz-91/21
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 17.03.2021
Nabídku podat do: 09.04.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/503 Nymburk, most ev.č. 503-001 přes ČD
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Oprava mostu je vyvolaná jeho stavebním stavem ohodnoceným MPM stupněm V pro spodní stavbu a stupněm IV pro nosnou konstrukci. Technické řešení spočívá v opravě (sanaci) spodní stavby v současném tvaru a ve výměně mostního svršku a schodišť. Cílem navrhované opravy je prodloužení životnosti mostu minimálně o 15 let s náklady na údržbu srovnatelnými s novostavbou po dobu 15ti let.
Charakteristika mostu: Trvalý mostní objekt z prefabrikovaných nosníků a monolitického rámu o devíti polích (délka mostu 169,94m), prefa konstrukce v příčném řezu z 13 nosníků KA61 a spřahující desky, Monolitický rám s hlavním polem přes trať komůrková deska s náběhy. Uložení na elastomerových ložiskách, ocelových válečkách a rám na vrubových kloubech dole. Členěné pilíře se dvěma obdélníkovými sloupy a předpjatý stativem proměnných průřezů, opěry masivní, křídla rovnoběžná. Založení mostu plošné na opuce.
Charakteristika opravy: Všechny prvky spodní stavby, které se neopraví přibetonováním, a části nosné konstrukce vyžadují sanaci povrchů, u kterých došlo vlivem nedostatečné krycí vrstvy ke korozi nosné výztuže a vlivem zatékající vody k mrazové (chemické) degradaci betonu. Budou odstraněny veškeré nesoudržné vrstvy, z části i hloubkově degradovaný beton. Bude provedeno očištění následná pasivace odhalené výztuže s lokálním zajištěním předepsané krycí vrstvy povrchovým ochranným systémem. Pro opravu je požadováno použít komplexní sanační systém certifikovaný v ČR pro mostní konstrukce dle ČSN EN 1504.
Oprava nosné konstrukce bude spočívat v resanaci v místech nesoudržné či narušené stávající sanace a opatření příslušnými nátěry, které musí být kompatibilní s nátěry stávajícími (akrylátový v krajních polích nebo epoxidový v hlavních polích). U monolitické části lokální sanace (dobetonávky) v kombinaci s injektážemi (v oblasti spodního líce stěn komorového průřezu v místě vedení kabelů u spodního líce, bylo zjištěno lokální nedostatečné probetonování – ojedinělá lokální kaverna v místě kabelu předpínací výztuže). Ochranný nátěr odolný proti výfukovým zplodinám bude proveden/opraven na spodní úrovni NK nad kolejemi.
Horní povrch betonové vyrovnávací vrstvy nad monolitickou částí resp. spřahující desky nad nosníkovou částí se po odstranění izolace obrousí a bude se sanovat pouze lokálně podle stavu betonu.

Plán výluk na dráze je detailně zpracován v tabulce (viz harmonogram stavby kap. 8.3. Souhrnné technické zprávy - značení kolejí viz příloha C5 Schema stanice Nymburk hlavní nádraží). Výluky mimo uvedené termíny, vzhledem k plánované výstavbě na dotčené trati ŽDC, nelze zaručit. Přesné délky výluk budou stanoveny s ohledem na požadavky provozu SŽ. Značení kolejí viz příloha C5 Schema stanice Nymburk hlavní nádraží.

1HPM a ML není požadován (zajistí zadavatel). Zhotovitel zajistí výpočet pro stanovení zatížitelnosti mostu dle RDS.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 49 976 226 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky