Veřejná zakázka: Ověření vlastností nové technologie II/102 a II/118 Kamýk nad Vltavou

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 956
Systémové číslo: P17V00000240
Evidenční číslo zadavatele: VZ-214/17
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 05.06.2017
Nabídku podat do: 03.07.2017 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Ověření vlastností nové technologie II/102 a II/118 Kamýk nad Vltavou
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb spočívajících v provedení stavby „Ověření vlastností nové technologie II/102 a II/118 Kamýk nad Vltavou“ (dále též jen „stavba“ nebo „dílo“).

Předmětem výběrového řízení je oprava krytu průjezdních úseků silnice II/102 a II/118 v obci Kamýk nad Vltavou v celkové délce 1647 metrů s využitím nové technologie asfaltových vrstev. Navrhuje se oprava asfaltového krytu vozovky včetně lokálních sanací s úpravou konstrukčních vrstev až na úroveň pláně, pročištění odvodňovacích prvků komunikace, výšková rektifikace povrchových znaků inženýrských sítí a obnova a doplnění vodorovného dopravního značení. Stavba bude prováděna na základě zpracované PD.
Cílem akce je oprava vozovky a to s využitím nové technologie. Nová technologie spočívá v použití asfaltové směsi typu RBL (Rich Botton Layers) do vrchní podkladní vrstvy v intravilánu s nedostatečnou únosností a požadavkem na dodržení stávající nivelety komunikace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 13 806 804 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky