Veřejná zakázka: III/27214 Dražice, most ev.č. 27214-2 přes Jizeru v Dražicích

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 878
Systémové číslo: P17V00000162
Evidenční číslo zadavatele: vz-127/17
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 05.05.2017
Nabídku podat do: 02.06.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/27214 Dražice, most ev.č. 27214-2 přes Jizeru v Dražicích
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stávající most bude kompletně odstraněn včetně základů opěr. Základ pilíře bude ponechán. Původní mostní objekt bude nahrazen novým objektem s dostatečným šířkovým uspořádáním. Součástí prací bude zjištění inženýrských sítí a provedení provizorních přeložek (sítě nebudou z mostu trvale překládány). Jedná se o přeložku sdělovacího vedení SO 461, dále se jedná o přeložku vodovodu SO 301. Stavba se bude provádět za úplné uzavírky komunikace a v místě bude zbudována provizorní lávka pro pěší. Bude také provedeno odstranění zříceného zábradlí z koryta toku. Podrobná specifikace předmětu díla a podmínek jeho provádění je obsažena v ZD a zejména v dokumentaci stavby, tj. v projektové dokumentaci pro provedení stavby, jejíž součástí jsou též technické specifikace a technické a uživatelské standardy stavby, a v dalších dokumentech (PD ve stupni DSP/PDPS vyhotovená společností PONTEX s.r.o., 147 14 Praha 4, Bezová 1658, IČO 40763439, z 03/2017, č. zakázky 16 023 00) a v soupisu prací s výkazem výměr.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 38 930 901 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 11
  150 21 Praha 5

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky