Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení III/27214 Dražice, most ev.č. 27214-2 přes Jizeru v Dražicích
Odesílatel Linda Matějíčková
Organizace odesílatele Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje [IČO: 00066001]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 17.05.2017 15:34:48
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 - 14


Přílohy
- Příloha č. 1 Smlouva včetně příloh.docx (156.13 KB)
- Vysvětlení ZD č. 6-14.pdf (345.72 KB)