Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení III/27214 Dražice, most ev.č. 27214-2 přes Jizeru v Dražicích
Odesílatel Linda Matějíčková
Organizace odesílatele Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje [IČO: 00066001]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.05.2017 09:52:51
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 16-18


Přílohy
- Příloha 2 Závazný návrh smlouvy včetně příloh.docx (155.51 KB)
- Příloha 1 - Soupis prací.zip (469.20 KB)
- Vysvětlení ZD č. 16-18.pdf (175.47 KB)