Veřejná zakázka: II/335 Stříbrná Skalice, průtah - stavební práce

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 7086
Systémové číslo: P20V00001013
Evidenční číslo zadavatele: VZ-175/20
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-023015
Datum zahájení: 08.07.2020
Nabídku podat do: 05.10.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/335 Stříbrná Skalice, průtah - stavební práce
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem stavby je oprava vozovky silnice II/335 v průtahu obce Stříbrná Skalice. Jedná se o opravu stávající komunikace ve stávající trase s úpravou příčného uspořádání (především rozšíření v obloucích a rozšíření komunikace v dílčích úsecích, kde je to technicky a majetkoprávně možné) a lokálními úpravami nivelety v podobě narovnání nivelety, zesílení konstrukce vozovky a v neposlední řadě oprava mostních objektů, oprava odvodnění a bezpečnostní prvky.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 101 943 057 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 11
  150 21 Praha 5

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky