Veřejná zakázka: Služby administrátora výběrových řízení pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 6506
Systémové číslo: P20V00000434
Evidenční číslo zadavatele: 405-2020/F
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 01.04.2020
Nabídku podat do: 13.05.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Služby administrátora výběrových řízení pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky je poskytování služeb administrátora výběrových řízení ve smyslu § 10 a § 21 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVSPC“), na jejichž základě budou uzavírány s vybranými dopravci smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících na území Středočeského kraje a částečně též na území hl. m. Prahy a příslušného sousedního kraje (dále jen „Výběrová řízení“). Administrátor bude poskytovat služby spočívající v komplexní administraci Výběrových řízení, tj. zajištění veškerých úkonů souvisejících s realizací Výběrového řízení podle relevantních právních předpisů (tj. ZVSPC a ZZVZ), vč. poradenských služeb týkajících se takového Výběrového řízení.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 9 500 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Integrovaná doprava Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 05792291
 • Poštovní adresa:
  Sokolovská 100/94
  18600 Praha

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy