Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Služby administrátora výběrových řízení pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem této veřejné zakázky je poskytování služeb administrátora výběrových řízení ve smyslu § 10 a § 21 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVSPC“), na jejichž základě budou uzavírány s vybranými dopravci smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících na území Středočeského kraje a částečně též na území hl. m. Prahy a příslušného sousedního kraje (dále jen „Výběrová řízení“). Administrátor bude poskytovat služby spočívající v komplexní administraci Výběrových řízení, tj. zajištění veškerých úkonů souvisejících s realizací Výběrového řízení podle relevantních právních předpisů (tj. ZVSPC a ZZVZ), vč. poradenských služeb týkajících se takového Výběrového řízení.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 13.05.2020 10:00
Datum zahájení: 01.04.2020 00:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: