Veřejná zakázka: Část 1 -Výběrová řízení pro území Středočeského kraje, hl. m. Prahy a sousedních krajů

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 6507
Jedná se o část veřejné zakázky: Služby administrátora výběrových řízení pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících

Název a popis předmětu

  • Název: Část 1 -Výběrová řízení pro území Středočeského kraje, hl. m. Prahy a sousedních krajů

Stručný popis předmětu:
Zadavatel předpokládá, že v rámci části 1 bude realizováno 16 (šestnáct) Výběrových řízení.
U těchto Výběrových řízení bude nezbytně nutná aktivní spolupráce všech zúčastněných subjektů, tj. Středočeského kraje (IDSK), hl. m. Prahy (ROPID) a příslušného sousedního kraje (krajské organizace), a zejména vzájemná komunikace mezi pověřenými pracovníky těchto zúčastněných subjektů, resp. pracovníky jimi pověřených administrátorů. Zadavatel současně upozorňuje, že zadávací podmínky těchto Výběrových řízení se mohou v dílčích aspektech lišit od zadávacích podmínek Výběrových řízení spadajících do části 2 veřejné zakázky. Podrobněji viz zadávací dokumentace.


Předpokládaná hodnota

  • 4 000 000 Kč bez DPH

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky