Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Služby administrátora výběrových řízení pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících
Odesílatel Tereza Veselá
Organizace odesílatele Integrovaná doprava Středočeského kraje, příspěvková organizace [IČO: 05792291]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.04.2020 12:54:13
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Vážení,
zadavatel v návaznosti na dotaz dodavatele, v příloze zasílá vysvětlení zadávací dokumentace č. 1. Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 je taktéž uveřejněno na profilu.


Přílohy
- D-Vysvětlení ZD č. 1- 200420.pdf (34.87 KB)
- R-IDSK-ZD-zjed režim-administrace VŘ-revidovaná-200420.pdf (120.80 KB)