Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Služby administrátora výběrových řízení pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících
Odesílatel Tereza Veselá
Organizace odesílatele Integrovaná doprava Středočeského kraje, příspěvková organizace [IČO: 05792291]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.04.2020 12:55:54
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1


Přílohy
- D-Vysvětlení ZD č. 1- 200420.pdf (34.87 KB)
- R-IDSK-ZD-zjed režim-administrace VŘ-revidovaná-200420.pdf (120.80 KB)