Veřejná zakázka: II/112 Domašín - Zdislavice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 5092
Systémové číslo: P19V00001168
Evidenční číslo zadavatele: VZ-430/19
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-024341
Datum zahájení: 17.07.2019
Nabídku podat do: 07.01.2020 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/112 Domašín - Zdislavice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem díla je povrchová úprava silnice II/112 mezi mostem ev. č. 112-015 a křižovatkou se sil. II/127, tj. v rozsahu provozního staničení na ZÚ v km 17,927 a na KÚ v km 27,014. Silnice v tomto provozním staničení prochází obcí Domašín, městem Vlašim a obcemi Bolinka a Bolina. Úsek od km 19,317 (před křižovatkou se sil. II/113) po km 21,357 se neřeší, tedy není předmětem tohoto díla. Povrchová úprava silnice II/112 spočívá v obnově asfaltového souvrství dle doporučení provedeného diagnostického průzkumu a s tím souvisejících úprav, jako je obnova obrubníků, obnova odvodnění vozovky do stávajících silničních příkopů, pročištění příkopů v celém řešeném úseku, rozšíření a úprava nezpevněných krajnic, výměna a doplnění svodidel, rekonstrukce propustků, případně jejich celková výměna, obnova vodorovného a svislého dopravního značení. Rozšíření vozovky se nebude provádět.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 150 566 921 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 11
  150 21 Praha 5

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky