Veřejná zakázka: II/610 Benátky n/J, most ev.č. 610-021 a přes D10

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3486
Systémové číslo: P18V00001171
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-003632
Datum zahájení: 29.01.2019
Nabídku podat do: 24.05.2019 11:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/610 Benátky n/J, most ev.č. 610-021 a přes D10
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem stavby je kompletní rekonstrukce mostu ev.č. 610-021a. Stávající most bude snesen a nahrazen novým mostem. Kompletně nové budou i základové konstrukce, jelikož na základě požadavků Ředitelství silnic a dálnic ČR na šířkové uspořádání dálnice D10 budou pilíře i opěry umístěny v nových polohách. Nová nosná konstrukce bude tvořena prefabrikovanými předpjatými nosníky se spřaženou železobetonovou deskou. Spodní stavba bude železobetonová.
Součástí stavby je i rekonstrukce vozovky silnice II/610 v úseku mezi začátkem intravilánu města Benátky nad Jizerou a křižovatkou se silnicí III/2729a. V rámci rekonstrukce vozovky k odstranění stávající kryt odstraněn, budou provedeny sanace podkladní vrstev zejména v krajích vozovky a bude položen nový kryt z asfaltových hutněných vrstev. S ohledem na stávající technický stav vozovky je nutné provést zesílení vozovky o min. 0,10m. Součástí stavby je i obnova odvodňovacích zařízení, která je nezbytná pro zajištění životnosti vozovky.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 73 034 543 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Středočeský kraj
 • IČO: 70891095
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  150 21 Praha 5
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky