Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: II/610 Benátky n/J, most ev.č. 610-021 a přes D10
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem stavby je kompletní rekonstrukce mostu ev.č. 610-021a. Stávající most bude snesen a nahrazen novým mostem. Kompletně nové budou i základové konstrukce, jelikož na základě požadavků Ředitelství silnic a dálnic ČR na šířkové uspořádání dálnice D10 budou pilíře i opěry umístěny v nových polohách. Nová nosná konstrukce bude tvořena prefabrikovanými předpjatými nosníky se spřaženou železobetonovou deskou. Spodní stavba bude železobetonová.
Součástí stavby je i rekonstrukce vozovky silnice II/610 v úseku mezi začátkem intravilánu města Benátky nad Jizerou a křižovatkou se silnicí III/2729a. V rámci rekonstrukce vozovky k odstranění stávající kryt odstraněn, budou provedeny sanace podkladní vrstev zejména v krajích vozovky a bude položen nový kryt z asfaltových hutněných vrstev. S ohledem na stávající technický stav vozovky je nutné provést zesílení vozovky o min. 0,10m. Součástí stavby je i obnova odvodňovacích zařízení, která je nezbytná pro zajištění životnosti vozovky.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)
Kontakt: Mgr. Ing. Eva Rafajová, advokátka
e-mail: vz@akvt.cz
tel: +420 270 006 260
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 24.05.2019 11:00
Datum zahájení: 29.01.2019 11:31