Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení II/610 Benátky n/J, most ev.č. 610-021 a přes D10
Odesílatel Eva Rafajová
Organizace odesílatele Středočeský kraj [IČO: 70891095]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.02.2019 09:46:12
Předmět Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 1 - 15.2.2019

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 1 - 15.2.2019, včetně příloh: (i) PDPS, (ii) upravený návrh smlouvy o dílo, (iii) upravená příloha č. 4 ZD


Přílohy
- Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 1 - 15.2.2019.zip (49.74 MB)