Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení II/610 Benátky n/J, most ev.č. 610-021 a přes D10
Odesílatel Eva Rafajová
Organizace odesílatele Středočeský kraj [IČO: 70891095]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 12.04.2019 09:34:50
Předmět Změna zadávací dokumentace č. 5 - 12. 4. 2019

Prodloužení lhůty pro podání nabídek


Přílohy
- Změna zadávací dokumentace č. 5_12.4.2019.pdf (383.23 KB)