Veřejná zakázka: Snížení energetické náročnosti objektu Centrum 83

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2631
Systémové číslo: P18V00000322
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 24.04.2018
Nabídku podat do: 22.05.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Snížení energetické náročnosti objektu Centrum 83
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je snížení energetické náročnosti objektu Centrum 83 nacházející se na adrese Havlíčkova č.p. 447, Mladá Boleslav, pozemek st. p. č. 1545 v katastrálním území Mladá Boleslav. Jedná se o zateplení střechy a výměnu výplní otvorů v celém objektu. Budova je památkově chráněna.

Podrobné informace o předmětu plnění veřejné zakázky obsahuje závazný návrh smlouvy na plnění veřejné zakázky (příloha č. 4).

Předmět plnění je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie, v rámci 70. Výzvy Operačního programu Životní prostředí pro období 2014 -2020, Prioritní osa 5: Energetické úspory, specifický cíl 5.1: Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů, číslo výzvy 05_17_070.
Č. projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006337

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 8 545 581 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Centrum 83 Mladá Boleslav, poskytovatel sociálních služeb
 • IČO: 00874680
 • Poštovní adresa:
  Václavkova 950
  293 01 Mladá Boleslav

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Krajský úřad Středočeského kraje - podatelna
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky