Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Snížení energetické náročnosti objektu Centrum 83
Odesílatel Luďka Jiránková
Organizace odesílatele Centrum 83 Mladá Boleslav, poskytovatel sociálních služeb [IČO: 00874680]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 24.04.2018 15:23:38
Předmět Výzva a zadávací dokumentace

Zadavatel Vás tímto vyzývá k podání nabídky k veřejné zakázce s názvem „Snížení energetické náročnosti objektu Centrum 83“.


Přílohy
- Výzva a zadávací dokumentace_Centrum 83.pdf (533.00 KB)