Veřejná zakázka: Pořízení HW a SW vybavení – Zvýšení kybernetické bezpečnosti významných ISKÚ pro PO zavedením nových technologií (nástrojů)

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 13131
Systémové číslo: P23V00001745
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2024-005861
Datum zahájení: 05.02.2024
Nabídku podat do: 08.03.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Pořízení HW a SW vybavení – Zvýšení kybernetické bezpečnosti významných ISKÚ pro PO zavedením nových technologií (nástrojů)
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění Veřejné zakázky je zajištění komplexní bezpečnosti sdílených služeb, pro příspěvkové organizace Zadavatele (dále též jen „PO“) v souladu se zákonem o kybernetické bezpečnosti: zajistit centrální IDM, který umožní centrální řízení identit PO, a to včetně centrálního řízení oprávnění do agend a informačních systémů poskytovaných žadatelem. V úrovni bezpečnosti zajistí kontrolu činností všech registrovaných uživatelů na všech úrovních zpracování dat, sledování datového provozu technologické a aplikační infrastruktury. Za tímto účelem budou v rámci tzv. investiční varianty projektu pořízeny a implementovány v prostředí KÚ a PO odpovídající technologie, a to v souladu se zákonem o kybernetické bezpečnosti. Dále budou tyto technologie napojeny na bezpečnostní technologie využívané v rámci IS KÚ, resp. bezpečnostní infrastruktury. Tento projekt bude tedy řešit kybernetickou bezpečnost PO v úrovni dodávky perimetrů/firewallů, přičemž stěžejním je nasazení centrální správy uživatelů – Identity management (IDM). V této podobě jde o řízení cca 2500 uživatelů PO a 500 uživatelů KÚ, kteří přistupují či budou přistupovat k jednotlivým sdíleným službám, resp. poskytovaným informačním systémům z TCK. Více v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 54 445 382 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Středočeský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Středočeský kraj
 • IČO: 70891095
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  150 21 Praha 5
 • Název odboru: Odbor informatiky
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy