Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Vytvořeni a obnova hraničních značeni v přÍrodních památkách Pod Veselovem, 15.07.2019
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Na Novém rybníce 15.07.2019
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Štola Jarnice 15.07.2019
II/322 Kolín – Týnec nad Labem - úsek Kolín – Tři Dvory 11.07.2019
Malířské práce dětský domov a základní škola 10.07.2019
II/112 Struhařov, rekonstrukce silnice - TDS + BOZP 09.07.2019
Oprava podlahy vkuchyni a jídelně 09.07.2019
Zajištění prodloužení technické podpory produktů VMware 09.07.2019
II/112 Čechtice, most e. č. 112-035 přes strouhu před obcí Čechtice 08.07.2019
Audit vnitřních procesů spadajících do působnosti Odboru informatiky 03.07.2019
I.C.E. seniorská obálka 03.07.2019
II/116 Nižbor – Hýskov, bezpečnostní opatření na silnici 03.07.2019
Materiální a technické vybavení pracoviště krizového řízení, zajištění komunikačních prostředků a informační podpory pro krizové řízení v kraji 01.07.2019
„Nákup ICT vybavení - Podpora výuky na SOŠ a SOU stavební Kolín“ 28.06.2019
„NÁKUP PRŮCHOZÍ KAPOTOVÉ MYČKY“ 28.06.2019
Nákup samojízdného úklidového stroje 28.06.2019
Nákup samojízdného úklidového stroje 28.06.2019
Okružní křižovatka silnic II/112 a II/127 Zdislavice - PD 28.06.2019
Domov pro osoby s nízkofunkčním autismem v Mladé Boleslavi – Projektová dokumentace, zajištění územního rozhodnutí a výkon autorského dozoru. 27.06.2019
Oprava podlah a výmalba jednoho patra - 3. etapa 26.06.2019