Smlouva: Polytechnika do MŠ a ZŠ

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 988
Evidenční číslo: S-4340/ŠKS/2019
Datum uzavření smlouvy: 06.11.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 2 375 600,00
Cena v Kč vč. DPH: 2 874 476,00
Zadávací řízení: Polytechnika do MŠ a ZŠ

Název (předmět)

Polytechnika do MŠ a ZŠ

Stručný popis

Předmětem této Veřejné zakázky jsou následující vzdělávací aktivity a vytvoření vzdělávacích materiálů pro mateřské školy a první stupeň základních škol na území Středočeského kraje:
1) Vstupní (úvodní) školení/seminář seznamující pedagogy s možnostmi technického vzdělávání žáků tak, aby odpovídalo aktivitám určeným rámcovým vzdělávacím programům i obecným pedagogickým postupům. Školení musí obsahovat praktické ukázky výuky a zároveň seznamovat pedagogy s konkrétními poznatky z praxe. Cílem školení by mělo být i zbavení pedagogů mnohdy neopodstatněného strachu z výuky technických témat. Vstupní školení bude realizováno v prostorách Krajského úřadu Středočeského kraje.
2) Realizace uceleného cyklu technického vzdělávání, který v průběhu školního roku seznámí děti s principy fungování techniky v reálném světě a ukáže jim, že studium a následná práce v technických oborech nejsou nezáživné, ale mnohdy mohou být i pro ně naopak velmi atraktivní. Vzdělávání bude realizováno v prostorách vybraných škol.
3) Vytvoření vzdělávacích materiálů na téma technického vzdělávání, které budou kombinovatelné, případně návazné na realizovaný vzdělávací cyklus a zároveň budou pedagogy inspirovat k variacím na tyto materiály a k tvorbě vlastního vzdělávacího obsahu. Tyto materiály by měly být v rámci projektu poskytnuty všem dětem a pedagogům zúčastněným na realizaci Projektu.

Zadavatel je vyšším územním samosprávným celkem a v současné době hodlá realizovat projekt: s názvem „Implementace Krajského akčního plánu Středočeského kraje", reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008655 (dále jen „Projekt“). Projekt je financován z prostředků Evropského strukturálního a investičního fondu v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Jedná se o Projekt, jehož rolí je implementace vybraných opatření Krajského akčního plánu Středočeského kraje směřujících primárně ke zvýšení zájmu o odborné vzdělávání, a to zejména v návaznosti na počínající krizi na trhu práce v oblasti technických profesí.

Zadavatel

  • Úřední název: Středočeský kraj
  • IČO: 70891095
  • Poštovní adresa:
    Zborovská 81/11
    150 21 Praha 5
  • Název odboru: Odbor krajského investora
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy