Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
II/124 Hostišov - Jiřetice hranice okresu - TDS + BOZP 12.10.2018
Oprava fasády přízemí školy 12.10.2018
Zajištění péče o zvláště chráněné území přírodní památku Louky u Choťánek 12.10.2018
Snížení energetické náročnosti objektu Rybka Neratovice 11.10.2018
Výměna oken, vnějších a vnitřních parapetů v budově školy 11.10.2018
Zpracování geometrického zaměření zvláště chráněného území přírodní památky Paterovské stráně 11.10.2018
II/279 Rabakov - Prodašice 10.10.2018
Modernizace obvodového pláště hlavní budovy – projektová dokumentace 10.10.2018
Oprava toalet ve 2. n. p. 10.10.2018
Rekonstrukce podlah 10.10.2018
Střední škola služeb a řemesel, Stochov – Výkon činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP 10.10.2018
Kompletní výměna schodiště do středověkého důlního díla 09.10.2018
Obchvat Králův Dvůr - silnice II. třídy - I. etapa“ - TDS + BOZP 09.10.2018
" Rekonstrukce střech na 4. pavilonu a oprava střechy na 3. pavilonu 09.10.2018
Manipulační plochy a zpevněné plochy pro vozíčkáře 08.10.2018
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Zadní Hrádek 08.10.2018
Zajištění provozu a podpory systému eDotace pro rok 2019 08.10.2018
TDS a BOZP k akci: Výstavba centrální kotelny 04.10.2018
II/240 Velké Přílepy - Tursko, oprava silnice TDS + BOZP 03.10.2018
II/279 Rabakov - Prodašice - I. a III. etapa - TDS+BOZP 03.10.2018