Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Nákup samojízdného úklidového stroje 28.06.2019
Nákup samojízdného úklidového stroje 28.06.2019
Okružní křižovatka silnic II/112 a II/127 Zdislavice - PD 28.06.2019
Domov pro osoby s nízkofunkčním autismem v Mladé Boleslavi – Projektová dokumentace, zajištění územního rozhodnutí a výkon autorského dozoru. 27.06.2019
Oprava podlah a výmalba jednoho patra - 3. etapa 26.06.2019
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Kersko 26.06.2019
Zpracování geometrického zaměření ochranného pásma přIrodnI památky 26.06.2019
Celková oprava sociálního zázemí 25.06.2019
Výměna elektrických rozvodů a zapojení silnoproudé elektrotechniky 25.06.2019
Areál Středočeského muzea v Roztokách u Prahy – Stopami věků 24.06.2019
II/191 Rožmitál pod Třemšínem – hr. kraje“ - TDS + BOZP 19.06.2019
Oprava maleb a nátěrů interiérů budov SOŠ a SOU Dubno 18.06.2019
Oprava maleb a nátěrů v interiérech budov SOŠ a SOU Dubno 18.06.2019
Dodavatel masa a uzenin pro školní kuchyni pro školní rok 2019/2020 17.06.2019
Dodávka a montáž nástěnných ochranných prvků Acrovyn 17.06.2019
Smlouva o provedení svářecích kurzů pro žáky SOŠ a SOU Dubno 17.06.2019
Výběr dodavatele masa a uzenin pro školní kuchyni SOŠ a SOU Dubno pro školní rok 2019 - 2020 17.06.2019
Výběr dodavatelské svářecí školy pro rok 2019 17.06.2019
Cyklo a pěší putování po Slovinsku 15.06.2019
Projektová dokumentace a položkový rozpočet pro akci výtah internát 13.06.2019