Smlouva: Oprava vjezdových ploch a oprava zdiva oplocení v LABYRINTU - středisko volného času, vzdělávání a služeb, Kladno, Arbesova 1187

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 2726
Evidenční číslo: 173/00873195/2019
Datum uzavření smlouvy: 05.11.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 123 302,00
Cena v Kč vč. DPH: 149 195,00
Zadávací řízení: Oprava vjezdových ploch a oprava zdiva oplocení v LABYRINTU - středisko volného času, vzdělávání a služeb, Kladno, Arbesova 1187

Název (předmět)

Oprava vjezdových ploch a oprava zdiva oplocení v LABYRINTU - středisko volného času, vzdělávání a služeb, Kladno, Arbesova 1187

Schválil / podepsal

Mgr. Blanka Bendlová

Stručný popis

Veřejná zakázka s názvem „Oprava vjezdových ploch a oprava zdiva oplocení v LABYRINTU - středisko volného času, vzdělávání a služeb, Kladno, Arbesova 1187“ je veřejnou zakázkou malého rozsahu na stavební práce (dále jen „Veřejná zakázka“). Veřejná zakázka je v souladu s § 31 zákona zadávána mimo režim zákona. Obsahuje-li tato zadávací dokumentace odkaz na zákon, použije se příslušné ustanovení zákona analogicky. Specifikace jsou uvedeny v příloze č. 4: Technické požadavky.

Zadavatel

  • Úřední název: Labyrint-středisko volného času, vzdělávání a služeb, Kladno, Arbesova 1187
  • IČO: 00873195
  • Poštovní adresa:
    Arbesova 1187
    272 01 Kladno
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 527469

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy