Smlouva: Zajištění zahradního servisu pro nemovitý (zbytný) majetek Středočeského kraje v roce 2022

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 2039
Datum uzavření smlouvy: 25.08.2022
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 000 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 1 200 000,00
Zadávací řízení: Zajištění zahradního servisu pro nemovitý (zbytný) majetek Středočeského kraje v roce 2022

Název (předmět)

Zajištění zahradního servisu pro nemovitý (zbytný) majetek Středočeského kraje v roce 2022

Stručný popis

Zajištění zahradního servisu pro nemovitý (zbytný) majetek níže uvedených objektů, v podobě sekání travního porostu a odstranění jednoletých náletových dřevin se zajištěním odvozu a likvidace bioodpadu, dle zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění včetně postřiku ploch kolem objektů totálním herbicidem. U vybraných objektů bude servis zajištěn pouze mulčováním, bez odvozu bioodpadu,
Dílo bude provedeno pro následující objekty:
Budeničky č.p. 39, č.p. 40, k.ú. Šlapanice v Čechách
Brandýs nad Labem, F. Melichara č. p. 370
Březnice č.p. 440, k.ú. Březnice
Černuc č.p. 11, k.ú. Černuc
Dobříš č.p. 1310, k.ú. Dobříš
Dubno, k.ú. Dubno
Ledce č.p. 74, k.ú. Ledce u Kladna
Rakovník, Nerudova č. p. 504
Kladno, V. Maršnera 63 (Dubí u Kladna)
Libice nad Cidlinou – Opolanská, k.ú. Libice nad Cidlinou
Sadská – Lázeňská, k.ú. Sadská

Detailní informace o předmětu plnění Veřejné zakázky obsahuje závazný návrh rámcové smlouvy o dílo na plnění Veřejné zakázky, který je přílohou č. 5 této zadávací dokumentace.

Zadavatel

  • Úřední název: Středočeský kraj
  • IČO: 70891095
  • Poštovní adresa:
    Zborovská 81/11
    150 21 Praha 5
  • Název odboru: Odbor majetku
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy