Profil zadavatele: Středočeský kraj

  • Název: Středočeský kraj
  • IČO: 70891095
  • Adresa:
    Zborovská 81/11
    150 21 Praha 5
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 523891
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://ezakazky.kr-stredocesky.cz/kusk/

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj 8. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje - koridor veřejně prospěšné dopravní stavby"Propojení MÚK Kosmonosy a MÚK Bezděčín - chybějící úsek II/610, včetně staveb souvisejících"
VZ malého rozsahu Hodnocení 17.12.2020 28.12.2020 10:00
8. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje - koridor veřejně prospěšné dopravní stavby "Propojení MÚK Kosmonosy a MÚK Bezděčín - chybějící úsek II/610, včetně staveb souvisejícíh, vč. úplného znění"
VZ malého rozsahu Hodnocení 17.12.2020 28.12.2020 10:00
Dodávky periodického tisku v roce 2021
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.12.2020 16.12.2020 13:00
Výměna garážových vrat
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.12.2020 14.12.2020 10:00
Malířské práce v budově KÚSK 2020 – 2022
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.11.2020 30.11.2020 09:00
Výměna stávajících vjezdových vrat v objektu KÚSK
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.11.2020 18.11.2020 17:00
Dělící prosklené stěny v budově KÚ
VZ malého rozsahu Zadáno 10.11.2020 18.11.2020 15:00
Dodání papíru formátu A4 a A3
VZ malého rozsahu Zadáno 09.11.2020 18.11.2020 15:00
Podpora provozu systému ICZ IS DESA (KDS)®
VZ malého rozsahu Zadáno 02.11.2020 16.11.2020 10:00
Rekonstrukce sociálních zařízení v budově KÚ – (3. etapa -část A)
VZ malého rozsahu Zadáno 27.10.2020 09.11.2020 10:00
Technický dozor stavby a BOZP – Výstavba nové tělocvičny u Gymnázia Říčany
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 20.10.2020 04.11.2020 16:00
Aktivity na podporu realizace opatření k naplnění cílů POH Středočeského kraje - Překládací stanice
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.10.2020 30.10.2020 12:00
Rodinné pasy ve SK v roce 2021
VZ malého rozsahu Zadáno 13.10.2020 30.10.2020 10:00
Senior pasy ve SK v roce 2021
VZ malého rozsahu Zadáno 13.10.2020 30.10.2020 10:00
Analýzy stavu a potenciálu energetických úspor Středočeského kraje (EPC III)
VZ malého rozsahu Zadáno 13.10.2020 21.10.2020 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10 20 30 40  ››