Profil zadavatele: Středočeský kraj

  • Název: Středočeský kraj
  • IČO: 70891095
  • Adresa:
    Zborovská 81/11
    150 21 Praha 5
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 523891
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://ezakazky.kr-stredocesky.cz/kusk/

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Jezera
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.05.2024 07.06.2024 10:00
Zajištění zahradního servisu pro nemovitý (zbytný) majetek Středočeského kraje v roce 2024
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.05.2024 03.06.2024 10:00
Rekonstrukce sociálních zařízení v budově KÚ
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.05.2024 06.06.2024 10:00
Zadání pro zhotovení Výhledu rozvoje vybraných druhů sociálních služeb pro konkrétní cílové skupiny do roku 2035, resp. 2050 ve Středočeském kraji II.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.05.2024 28.05.2024 10:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Skalní sruby Jizery - opakování
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.05.2024 27.05.2024 10:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Pahorek u Ledčic - opakování
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.05.2024 27.05.2024 10:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Lom u Nové Vsi - opakování
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.05.2024 27.05.2024 10:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Pohradská tůň - opakování
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.05.2024 27.05.2024 10:00
Výstavba evakuačního výtahu s nástupní plochou
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.05.2024 28.05.2024 10:00
Udržovací práce na objektech č.p. 139 a 141 - Stradonice
VZ malého rozsahu Zadáno 30.04.2024 13.05.2024 09:00
Nákup licencí řešení ESET Protect Elite na 12 měsíců
VZ malého rozsahu Uzavřeno 29.04.2024 29.04.2024 00:00
Analýza rizik kriminality souvisejících s návykovými látkami a behaviorálními závislostmi ve Středočeském kraji v roce 2024
VZ malého rozsahu Uzavřeno 23.04.2024 23.04.2024 18:00
Rámcová dohoda na dodávky notebooků pro Krajský úřad Středočeského kraje od 2024
nadlimitní Příjem nabídek 16.04.2024 10.06.2024 10:00
Malířské práce v budově KÚSK 2024 - 2026
VZ malého rozsahu Zadáno 11.04.2024 25.04.2024 11:00
Dodání kancelářských potřeb pro KÚSK 2024-2025 - opakování
VZ malého rozsahu Zadáno 11.04.2024 22.04.2024 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10 20 30 40  ››