Profil zadavatele: Středočeský kraj

  • Název: Středočeský kraj
  • IČO: 70891095
  • Adresa:
    Zborovská 81/11
    150 21 Praha 5
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 523891
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://ezakazky.kr-stredocesky.cz/kusk/

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Servis telefonní ústředny 2020 - 2024
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.06.2020 22.06.2020 10:00
Nákup UPS zařízení vč. souvisejících služeb
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.06.2020 22.06.2020 10:00
Výsadba stromů v SK v obcích I - VI
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.06.2020 22.06.2020 12:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Vinařická hora
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.06.2020 29.06.2020 10:00
„Zpracování studie proveditelnosti DTM Středočeského kraje“
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.06.2020 15.06.2020 10:00
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 6. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje - koridor veřejně prospěšné stavby železniční trati v úseku Nepřevázka - Mladá Boleslav město včetně staveb souvisejících, tzv. Bezděčínská spojka
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.06.2020 15.06.2020 12:00
6. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje - koridor veřejně prospěšné stavby železniční trati v úseku Nepřevázka - Mladá Boleslav město, včetně staveb souvisejících, tzv.Bezděčínská spojka, vč. úplného znění
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.06.2020 15.06.2020 10:00
Podpora provozu Portálu kulturního dědictví Středočeského kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 02.06.2020 12.06.2020 10:00
Oprava dláždění jiřické silnice Milovice
VZ malého rozsahu Zadáno 01.06.2020 09.06.2020 10:00
Výroba a nákup propagačních předmětů s logem Středočeského kraje“
VZ malého rozsahu Hodnocení 28.05.2020 10.06.2020 10:00
Materiální a technické vybavení pracoviště krizového řízení, zajištění komunikačních prostředků a informační podpory pro krizové řízení v kraji
VZ malého rozsahu Zadáno 27.05.2020 08.06.2020 10:00
Výkon činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP – Půdní vestavba učeben budovy SZŠ a VOŠ zdr. Nymburk
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.05.2020 15.06.2020 10:00
Lávka pro pěší a cyklisty přes Labe mezi Kostomlaty nad Labem a Hradištkem - PD
podlimitní Hodnocení 26.05.2020 13.07.2020 10:00
Long-Term Docs SDK a SecuSign SDK, klientské aplikace Signer
VZ malého rozsahu Zadáno 21.05.2020 01.06.2020 10:00
Nákup licence Share Point Server
VZ malého rozsahu Zadáno 21.05.2020 03.06.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 8 10 20 30 40  ››