Profil zadavatele: Středočeský kraj

  • Název: Středočeský kraj
  • IČO: 70891095
  • Adresa:
    Zborovská 81/11
    150 21 Praha 5
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 523891
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://ezakazky.kr-stredocesky.cz/kusk/

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění podkladů pro vyhlášení a vyhlášení 21 evropsky významných lokalit ve Středočeském kraji III.- značení ZCHÚ - EVL v terénu
VZ malého rozsahu Zadáno 13.08.2013 10:00
Zajištění podkladů pro vyhlášení evropsky významných lokalit ve Středočeském kraji I.- značení ZCHÚ-EVL hranic terénu
VZ malého rozsahu Zadáno 19.11.2013 10:00
Zajištění „PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE“ na akci „III/24420 Nedomice, rekonstrukce“
VZ malého rozsahu Zadáno 14.03.2014 10:00
Zhotovení PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE na akci II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota
podlimitní Zadáno 20.02.2015 10:00
Zhotovení PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE na akci III/6031 Nespeky - Pyšely, opěrná zeď
VZ malého rozsahu Zadáno 05.01.2015 13:00
Zpracování bezpečnostní dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 08.09.2014 10:00
Malířské práce v budově KÚSK 2020-2021
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.08.2020 24.08.2020 09:00
Expertní podpora infrastruktury informačního systému KÚ
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.08.2020 21.08.2020 10:00
PD + OD – Výsadba stromů a keřů ve Středočeském kraji
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.07.2020 12.08.2020 12:00
Zpracování znaleckého posudku v oboru stavebnictví, dopravní stavby – komunikace III/1064 na hrázi v obci Rabyně – části Nedvězí
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.07.2020 05.08.2020 10:00
Monitoring ve vybrané části evropsky významné lokality Libické luhy
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.07.2020 06.08.2020 10:00
Zajištění prodloužení technické podpory produktů VMware
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.07.2020 31.07.2020 10:00
„Revize, vytvoření, a obnova hraničních značení v přírodních památkách Hadce u Hrnčíř, Valcha a v přírodních rezervacích Káraný – Hrbáčkovy tůně a Luční potok“
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.07.2020 15.07.2020 10:00
Čištění plynových kotlů a výměna tepelné izolace hořákové stěny
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.06.2020 02.07.2020 10:00
Vzdělávání pedagogů na téma Podpora třídnických hodin
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.06.2020 08.07.2020 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016